به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Friday, 31 August 2012

مادر جنتی پیدا شد

 بعد از کلی تحقیق مادر جناب جنتی پیدا شدNo comments:

Post a Comment