به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Friday, 24 August 2012

چه گوارا، محسن نامجو و ميرحسين موسوي


No comments:

Post a Comment