به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Tuesday, 21 August 2012

کوروش بیدار شو وقت خواب نیست


وقتی این موزیک ویدیو رو دیدم ،نا خودآگاه اشکم در اومد ،چه روزایی رو گذروندیم ،چه کسایی رو دادیم وحالا قاتلان عزیزامون دارن راست راست راه میرن وما فقط نظاره گریم،هنوز تو فکر تحقیر همیم وهمدیگرو با القاب شاه اللهی وسبز اللهی و... صدا میکنیم ودشمن کشورمون همچنان داره جلومون جولان میده. یادمون باشه با هر عقیده و اعتقاد و دین ومذهبی که داشته باشیم ما ایــــــرانـی هستیم وبس

No comments:

Post a Comment