به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Friday, 31 August 2012

زندانی به خاطر عکس امام


اوایل انقلاب یه ارمنی میفته زندان، ازش می پرسند چرا آوردنت اینجا؟
میگه خودمم نمیدونم! من یه ساندویچ فروشی دارم، بعد از انقلاب چند نفر یک عکس آوردند تو مغازه گفتند: این عکس رو بزن روی دیوار
عکس امام بود، ماهم عکس رو چسبوندیم
یه مدت بعد همونا یک عکس دیگه آوردند گفتند: این رو هم بچسبون! عکس بنی صدر بود؛
بعد از یه مدت چند اومدند گفتند: عکس اون جاکش رو بیار پایین
من پرسیدم کدومشون رو؟
...که دیدم منو گرفتند آوردند اینجا

No comments:

Post a Comment