به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Tuesday, 25 September 2012

رعایت رژیم غذایی


بعد از اظهارت احمدی نژاد وتعیین رژیم غذایی نمایندگان مجلس ، نمایندگان هم موظف هستند مقدار مصرف شده را نشان دهند


No comments:

Post a Comment