به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Monday, 8 July 2013

شما کمر مام وطن را شکستید


نامه "پرستو صالحی" به رييس‌جمهور سابق "محمود احمدی‌نژاد"

.
.
خدمت جناب آقای رییس جمهور سابق

متاسفانه این چند روزه دسترسی به اینترنت نداشتم، ولی صحبت های جنابعالی را در تلویزیون پیرامون هشت سال دوره ریاست جمهوری تان را در حالی شنیدم که کنار بستر مادرم در بیمارستان بودم ...

آنقدر در کمال آرامش و ...بودید که لحظه ای من هم فراموشم شد رنج ها و مشقت های این هشت ساله را

اما نگاهم به تن رنجور مادرم افتاد و به خود لرزیدم یادم افتاد که این هشت سال ممنوعیت ها و محرومیت های کاری من در دوره شـمـا بود که باعث بیماری فشار خون مادرم شد از بسکه نشست و غصه خورد !!! غصه روزهای بیکاری و بی پولی فرزندش را غصه این در و آن در زدن ها و افسردگی ها و گوشه نشینی هایش را...غصه خورد و اشک ریخت و خون به جگر شد 

کمر مادران بسیاری در دوران ریاست حمهوری شما شکست ، و من امروز که شاهد درد کشیدن های مادرم در بستر بیماری هستم روزی هزار مرتبه افسوس می خورم که ای کاش جز آن فرزندانِ پاکِ دویست هزار تومانی کشورم بودم و رنج و درد امروز مادرم را نمی دیدم ... سلامتی مادرم بهای سنگینی بود به جرمِ زدنِ حرف حق ...

آقای احمدی نژاد آسوده باشید همانگونه که بودید، که هستید، نام شما در تاریخ ایران جاودانه شد؛ شما کمر مام وطن را شکستید 

لبخند بزنید 
پرستو صالحی

Saturday, 6 July 2013

گزارشی از مافیای ایران در رسانه میلی

یکی از مهمترین دستاورد های جمهوری اسلامی ، سیستماتیک شدن روال کاری مافیا و به رسمیت شناختن گروهکهای مافیایی هست ، تا جایی که حتی رسانه ملی نیز گزارشاتی از اموال ودارایی هایی که معلوم نیست از کجا آمده است وبه کجا میرود را به راحتی نشان میدهد ، یک روز رسوایی معاملات اسلحه وروز دیگر افتتاح خط هوایی ورونمایی از چندین هواپیما 
، ویدئوی زیر که از رسانه ملی پخش شده بابک زنجانی را در حال رونمایی از یک ناوگان هواپیمایی نشان میدهد
بی اختیار یاد فیلمهای مافیایی ایتالیایی افتادم ، سیگار برگ ، اسلحه ، هواپیما ،جنایت ، خون وبوی تعفن