به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Saturday, 21 July 2012

هیلا صدیقی

شیر دخت ایرانی ازدواج کرد 
برایش آرزوی بهترین ها را داریم

No comments:

Post a Comment