به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Wednesday, 25 July 2012

اعتصاب


موجِ گرانیها به پورشه پانامرا هم رسید و قیمت این ماشین از 420 میلیون به 640 میلیون رسید ... دوستان از فردا به مدت 3 روز یعنی چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه در اعتراض به گرونیه این خودرو... پورشه نمیخریم تا صدای اعتراض ما بگوش مسئولین برسه ، فقط 3 روزه دوستان ما میتونیم... لطفاً تحمل کنید

اگه خون آریایی تو رگهاتون هست پورشه نخرید هموطنان... فقط سه روز

No comments:

Post a Comment