به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Saturday, 11 May 2013

اکبر آمد

اکبر آمد ، اکبر با نان و دلار آمد
بعضیها همچنین درمورد آمدن رفسنجانی لحظه شماری میکنند که انگار افسانه زوورو بار دیگر در حال وقوع است
تنها با این تفاوت که این که فکر کنم بهتره از ایشان تستهای آلزایمر و... که مربوط به سالمندان هست نیز بگیرند 
همه اینها تبلیغات انتخاباتی رژیم است که متاسفانه روشنفکران ما با این انتظارها درحال کمک کردن به ادامه این بازی و هرچه سود آور شدن کانون انتصاباتی نظام هستند
هاشمی ثبت نام میکند ولی نه نانی در کار است ونه قرار است کودکان کار عاقبت به خیر شوند ،نه دلار پایین می آید و نه بنزین ، نه آزادی زندانیان  ، سیاسی در کار است و نه آزادی بیان حالا حی کف بزنید که اکبر آمد، نیومد ، آمد ،نیومد

No comments:

Post a Comment