به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Sunday, 19 May 2013

فراخوان نجات حیوانات خانگی

این یک اطلاعیه نیست ، یک خبر نیست ، وتنها یک متن در مورد نقض حقوق بشر نیست 

این نوشته در خصوص یک فاجعه است ، فاجعه ای که مجددا دست انسانها باعث آفرینش آن است ، موضوع حقوق بشر سالهاست در ایران تحت بررسی وکنکاش است ، تمامی نیروهای فعال داخل و خارج کشور به این موضوع رسیدگی میکنند و آمار روزانه بازداشتها وشکنجه ها و... در رسانه ها درج میشود ولی در چند سال گذشته جنایات علیه حقوق بشر پا از حیطه انسانها فرا گذاشته وکار به جایی رسیده که دیگر موجودات زنده اللخصوص سگها وگربه ها دیگر مکانی برای زندگی نداشته باشند ، این موجودات که بهترین دوستان انسان میباشند وبارها وبارها کارآمدی خود را در طول تاریخ زندگی انسانها نشان داده اند ، هرروزه از جانب عوامل حکومتی ورژیم مورد آزار واذیت وبازداشت ودر اکثر اوقات کشته میشوند ، در ایران کسی به جرم کشتن سگ ویا گربه متهم شناخته نمیشود که هیچ بلکه اجازه کشتن این حیوانات نیز از طریق مراجع قضایی صادر شده ودر دستور کار مامورین نیروی انتظامی و... قرار دارد 

متاسفانه وضعیت این گونه از موجودات زنده در ایران بسیار بهرنج است وهیچ مرجعی حاظر به رسیدگی در خصوص وضعیت این حیوانات نیست ، کمپین هایی در ایران باز شده اند که البته صد در صد خودجوش و خوداکتفا هستند ومردمی هستند که هنوز انسانست در آنها نمرده ، این کمپین ها با رسیدگی وپیگیری های لازم برای نگهداری این حیوانات فعالیت میکنند ، آنها را عقیم میکنند تا شاید دیگر فرزند سگ ویا گربه ای که تمامی طول عمرش را درعذاب گذرانده دچار سرنوشت پدر یا مادر نشود ، ما شاهد انقراض این نسل از حیوانات خانگی در ایران هستیم ومتاسفانه راحی جز این نیست ، ولی بهتر است تمامی ایرانیانی که خارج از ایران زندگی میکنند بدانند که اگر کمی همت کنند ودوست داشته باشند به این موجودات بیگناه وفرشته گونه کمک کنند میتوانند با قبول سرپرستی یکی از آنها ،
حیوان رابه کشوری که در آن زندگی میکنند انتقال دهند وبه موجودی زنده زندگی جدید وآرام ببخشند ، دوستان این موضوع دستکمی از پذیرش یک کودک یتیم ندارد ، وامید است عزیزانی که توانایی این امر را دارند گامی در این راستا بردارند
برادر من خواهر من مبارزه تنها شعار نیست بیایید خود همت کنیم وجلوی این جنایات را بگیریم
لطفا برای اعلام آمادگی از پذیرش این حیوانات پیغام بذارید ویا به آدرس ذیل ایمیل بزنید
M_persian85@yahoo.com

در این کمپین ها همه نوع ونژاد سگ وگربه موجود است از کوچک تا بزرگ لطفا اطلاع رسانی کنید


No comments:

Post a Comment