به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Tuesday, 14 August 2012

بوی خوب آزادی


   بعد از این همه اخبار بد امروز دوخبر خوب داشتیم 
آزادی دوهموطن 
شاهین زینعلی به مرخصی آمد
علی جمالی آزاد شد
به امید آزادی همه زندانیان سیاسی ایران

No comments:

Post a Comment