به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Tuesday, 7 August 2012

17 مرداد روز خبرنگاران برهمگان مبارک

مسعود لواسانی در صحفه فیس یوک خود نوشت
دیدم، نوشتم و گزارش کردم، دستگیرم کردند، به انفرادی افتادم و ...، 24 را ماه دور از همسر و فرزند و خانواده پشت میله ها سپری کردم، هرچه در این سال ها نوشته و تهیه کرده بودم، را بردند و از میان رفت.
وبلاگ و آرشیو ام نابود شد... منع از کار شدم... اخراج شدم... و اکنون هم بی کارم؛ ولی هم چنان خبرنگارم.
دل خوش ام به این روز، 17 مرداد .

No comments:

Post a Comment