به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Sunday, 8 June 2014

لخت شدن شاهین نجفی به نشانه حمایت

البته راهکارهای بهتری هم برای نشان دادن حمایت هست ولی اینم یه نوعش هست 
لخت شدن شاهین نجفی به همراه گروهش در انتهای اجرای آهنگ نقی وپایان در تورنتو

No comments:

Post a Comment