به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Friday, 6 June 2014

آقای روحانی ، ده روز است ناموس مردم را ربوده اید

ده روز از بازداشت غیر قانونی صبا آذر پیک میگذرد، به چه جرمی ؟ که البته سوال مسخره ای به نظر میرسه ، مگه برای بازداشت هم اتهام نیاز هست

آقای روحانی صبا آذربیک برای شما یک اسم هست ، که معلوم نیست تا چند دقیقه یا چند ساعت در ذهنتان باقی بماند ولی برای ما یک دوست هست برای مردم کشورم یک خبرنگار خدمتگذار است وبرای خانواده اش یک دختر عزیزتر از جان ، دقیقا زمانی که همه حتی خود او فکر میکرد بازداشتها تنها یک خاطره شده بار دیگر بازداشتها به همان رویه گذشته وحتی بدتر شروع شد ، درتمام دنیا برای متهمین به قتل عمد هم حقوق زندانی اعمال میشود ولی امروز ده روز هست که این دختر که حکم ناموس یک خانواده ایرانی را دارد بدون هیچ تماسی با خانواده اش ناپدید شده ، تنها تماس یک تن از بازجویان واطلاع از بازداشت اوست که
خبربازداشت را تایید میکند وگرنه بیشتر شبیه ربودن یک انسان میباشد تا بازداشت بر سر مسایل امنیتی

این چطور مسائل امنیتی هست که یک دختر خبرنگار میتواند مخل آن شود ؟؟،آیا این همان ترس هایی نیست که در دولت پیشین هم باعث وبانی بازداشتهای بی دلیل منتقدان شد؟؟
آقای روحانی متاسفم از اینکه به اعتماد امثال خواهرم صبا اینگونه پاسخ دادید ، چندی پیش بود که در فیسبوکش از بازداشتش به عنوان خاطره ای بد ولی ماجرایی تمام شده یاد کرد وامروزمجددا ما در مورد بازداشتش مینویسیم
اگر قلم صبا آذرپیک، دختر جوان ایران  سلسله های امنیت داخلی را به لرزه می اندازد دیگر جایی برای حرف باقی نمیماند

امروز مشکل شما مقابله با آزادیهای یواشکی هست وبه مسیح علینژاد لقب فاحشه را در رسانه ملیتان میدهید  ولی به نظر من بزرگترین مشکل مردم بازداشتهای آشکار وغیر قانونی هست 
به یاد داشته باشید مسیح ها، صباها ،نداها و نسرینها نوامیس ملت ایران هستند ، گرچه میدانم درک این گونه مفاهیم برایتان سخت است ولی بدانید که امروز شما مسئول هستید 
     فریــاد

No comments:

Post a Comment