به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Thursday, 5 June 2014

پرش از ارتفاع

از این پس به غیر از مباحث خرافات واوهام پرش از ارتفاع نیز در حوزه علمیه به طلاب آموزش داده میشودNo comments:

Post a Comment