به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Monday, 28 January 2013

" کشف آلت جرمی بسیار خطرناک در جمهوری اسلامی " قــــلم

مانا نیستانی

تیتر اخبار داخل ایران آنچنان با سرعت تعقییر میابد که اگر تنها یک روز را بدور از اخبار بگذرانید تصور میکنید مدتها از کشور دور بوده اید ،معمولا روزانه یا تعدادی کشته میشوند ویا به مرگهایی طبیعی به قتل میرسند، یا بازداشت میشوند ویا راه بازگشت به منزل را گم میکنند ودیگر بازنمیگردند و... ولی اینبار پس از موضوع کــــشدار همان فتنه معروف که ازپس از انتخابات 1388 تا کنون ادامه داشته، پس از خوشحالی کوتاهی بابت اعطای مرخصی های هر چند کوتاه به تعدادی از عزیزانمان که در چند روز اخیر اتفاق افتاد ، مجددا در شامگاه هشتم بهمن ماه شاهد بازداشت دوازده نفر خبرنگار در فاصله زمانی کمتر از 24 ساعت بوده ایم، تعداد دیگری از خبرنگاران بازداشت نشده نیز میبایست خود را به شعب دادگاه جهتبازپرسی معرفی کنند.  

چهره هایی که در ذیل میبینید قاچاقچی نیستند،نه قاتل  هستند ونه سارق، نه زورگیر ونه از ارذل واوباش ،اینبار قرعه به جای محله های خطرناک به دفاتر روزنامه ها افتاده وبه جرم حمل و استفاده از صلاح سرد بسیار خطرناک (قلم) بازداشت شده اند

در کشور من ظاهرا طبقه بندی بدین صورت است که جای کسانی که هزاران میلیارد اختلاص کرده اند در کاناداست ،  جای گرسنگان بالای دار و روشنفکران در زندان ،کشوری که مسئولانش زندان را هتل مینامند و کودکانش در کوره های آدم سوزی میسوزند وهمچنان اتوبوسهای راهیان نور انسانها را به آن دنیا هدایت میکنند

لینک گزارشگران بدون مرز

گيرم که در باورتان به خاک نشسته ام
و ساقه های جوانم از ضربه هاي تبرهای تان زخم‌دار است

با ريشه چه می کنيد؟

گيرم که بر سر اين باغ بنشسته در کمين پرنده‌ايد

پرواز را علامت ممنوع ميزنيد

با جوجه های  نشسته در آشيان چه می کنيد؟

گيرم که می کشيد

گيرم که می بريد

گيرم که می زنيد

با رويش ناگزير جوانه چه مي‌کنيد؟

خسرو گلسرخی


No comments:

Post a Comment