به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Saturday, 19 January 2013

صدور حکم محاربه برای زمامداران جمهوری اسلامی

آقای سید علی خامنه ای  شما اید که میباید حکم محارب دریافت کنید ،این شما وسردم داران حکومتتان هستند که میباید به جرم محاربه محاکمه شوید نه آن جوانانی که به علت فقر مالی وعدم کفایت زمامداران شما مجبور به انتخاب آخرین راه برای رفع نیازهای خود شده اند ،آقای دکتر محمود احمدی نژاد که ادعای صادق ترین دولت را بی آنکه لحظه ای از حال وروز مردم ایران داشته باشید به راحتی بر زبان جاری میکنید این شمایید که باید برایتان عجالتا حکم مجنونیت صادر شود ،هیچ فردی مجرم زاده نیست وهیچ کسی دوست ندارد با دست درازی به اموال دیگری امرار معاش کند ولی از برکت وجود جمهوری اسلامی گویی این آخرین راه است ،اینها را نمیگویم که مدعی روشنفکری باشم تنها تجربه شخصی ام را باز گو میکنم ،روزگاری در آگاهی با دو سارق کیف قاپ مدتی را گذرانده ام ،محسن جوانی بود که دوبار از رسانه ملی شما خانواده او را که به علت عدم وجود مسکن به جنگل های شیان پناه برده بودند نشان داده بود ولی امان از بیداری مسئولین ، اوکه راهی به غیر از سرقت برای نجات خانواده اش نداشت بالاجبار روی به این کار آورده بود 
آقایان سرقت یک مقوله ذاتی ویا اعتیادی غیر قابل ترک نیست ،این تنها دستاوردی است که شما برای این ملت به ارمغان آورده اید ومیبایست بر مبنای قوانینی که مردم را با آن قضاوت میکنید محاکمه ومجازات شوید ، معنی جرم محاربه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی آمده، به این معناست که کسی برای ارعاب مردم یا برای جنگیدن با آن‌ها یا ترساندن آن‌ها اسلحه به کار می‌برد و قصدش گرفتن جان یا مال یا امنیت آن‌هاست؛ یعنی در این ماده آمده است که هرکسی برای ایجاد هراس 
در مردم دست به اسلحه ببرد، محارب است. آیا این همان وضعیت کنونی ملت ایران نیست ؟؟

 آیا این روال حکومت شما نیست که باعث ایجاد وحشت ومردم گریزی دینی شده است ،این اصل ولایت فقیه وجمهوری اسلامی است که در تمامی روزهای زندگی مردم ایران باعث ارعاب وایجاد وحشت در مردم شده است ،آیا این شما نبودید که بارها با استفاده از صلاح های گوناگون در مقابل مردم بی دفاع به نزاع پرداخته اید ؟؟؟ 

حال تنها بعد از گذشت دوماه واندی حکمی مبنی بر اعدام دو زورگیر که قطعا به علت فقر مالی دست به این کار زده اند
 صادر میگردد و پرچم سایتها ومنابع خبری دستمال به دست حکومتی خبر از اقتدار پلیس وقوه قضاییه ایران میدهند ،محاربه حکمیست در شان سردمداران حکومت جلاد جمهوری اسلامی نه کسی که تنها به خاطر رفع نیازهای اولیه زندگیش راهی به غیر از تیغ زدند هموطنش ندارد 

اعدام پاسخی برای گرسنگان نیست
فریاد 

No comments:

Post a Comment