به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Sunday, 24 March 2013

راز بقای جمهوری اسلامی ، فراموشکاری مردم ایران است 2

چندی پیش چند خطی درباره فراموشکاری مردم کشورم وهمچنین خشنودی سران رژیم از این موضوع نوشتم ،ولی مدتی است قصد کردم تا با مرور خاطراتی اگر چه تلخ کمی به التیام این بیماری که گریبان گیر مردم ایران شده کمک کنم 
درسته فراموش کردن اتفاقات بد میتواند التیامی برای قربانیان باشد ولی برخی از رویدادها بیش از آنکه تنها یک حادثه تلخ باشند ،فاجعه هستند 
وقتی شخصی که به منصب ریاست جمهوری نشسته و از آنچه در این مدت به مردم گذشته  کم وبیش خبر دارد ،وقتی میداند که سر منشا مشکلات فعلی  سیاست های اشتباهی است که در چند سال اخیر اعمال شده ومقصر اصلی دولت است ،وقتی میداند به راستی تعداد کثیری از مردم با مشکل نان وگذران یومیه خود مشکل دارند ،به راحتی در رسانه ملی در پاسخ به استیضاح دخترک خبرنگار آنچنان دست پیش میگیرد که این ملت ایران هستند که میبایست از ایشان طلب بخشش کنند  چه میتوان گفت 
 این سیاست جمهوری اسلامی است که به جای اینکه از به وجود آوردن مشکلات وشرایط از مردم عذر خواهی کند همواره کاری کرده که مردم بدهکار باشند ، شاید یک عذرخواهی کوچک نتواند شکم گرسنه ای را سیر کند ،شاید نتواند غم از دست دادن فرزند رابرای مادری التیام بخشد ولی میتواند احترام به شعور یک ملت باشد ، اقرار به اعمال سیاستهای اشتباه چه در به کار گیری نیروهای فاسد وچه درباره مسائل دیگر میتواند احترام به شعور و شخصیت یک ملت باشد ،ملتی که از شرافت زبانزد هستند
بارها وبارها از زبان عده ای شنیدم که فلانی فلواقع انسان بسیار خوبی است ونباید درباره او چنین پنداشت اوخود انسان خوبی است وتنها مشکل ومعضل اطرافیان او هستند ، ولی مسئله این است که وقتی کسی درخود توان مدیریت نداشته باشد هرچه قدر هم که از ذات خوبی بهره برده باشد که بعید است نمیتواند مسئولیتی به این بزرگی را به دوش بگیرد
ایشان برای نشستن بر روی صندلی ریاست جمهوری در دوره فعلی پا بر روی خون مردم بسیاری نهادندو ککشان نگزید ،آقای احمدی نژاد اگر شما ذره ای به فکر مردم بودید وبرایشان ارزش قائل میشدید در همان ابتدای درگیری ها اولین کشته شده ها میتوانستید با استعفا ویا با پیامی قاعله ای را ختم کنید ،اگر ذره ای وطن پرست بودید حاظر نبودید که به خاطر خودخواهی وجاه طلبی شما جوانان کشورم اینگونه تار ومار شوند ،وطن پرست آن است که در اوج قدرت برای جلوگیری از خونریزی از جان خود نیز میگذرد تا مبادا به اشتباه خون شهروندی عادی جاری شود ،چهار سال گذشت و ماهنوز درگیر زندان سیاسی حوادث پس از 
انتخاباتیم ،این کوچکترین کاری بود که میتوانستید انجام دهید ،آزادی زندانیانی که اشتباهاتشان به مراتب کمتر از شما بوده 
امیدوارم آنانی که در فکر انتخابات جدید هستند وفکر میکنند هم اکنون یک نفر میتواند  همچون فرشته نجاتی مردم ایران را نجات دهد به یاد داشته باشند که در چند سال گذشته به جای نفت ونان ،خون وذلت بر سر سفره  مردم رفته 
مشکل جمهوری اسلامی احمدی نژاد وغیره نیستند ، مشکل  این است که از ابتدا از همان زمان ورود خمینی به ایران دروغ گفتن به مردم ایران شروع شد ،آب وبرق مجانی ،گاز مجانی و... ولی بیشتر خون مردم ایران بود که رایگان ریخته شد ، 
 برای جوانانی که امسال بار اول رای دادنشان است وشوق  رای دادن دارند شاید بهتر باشد نگاهی به این ویدئو ها بیندازند ،لطفا 
رای ندهید 
No comments:

Post a Comment