به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Wednesday, 17 April 2013

سکوت ، مادر فراموشی است

سکوت مادر فراموشی است و از سکوت کردن است که همه چیز چه خوب وچه بد به فراموشی سپرده میشود 

تنور انتخابات جمهوری اسلامی در شرایطی در حال گرم شدن است که کاندیدای دور پیشین انتخابات همچنان پس از گذشت چهار
 سال در حصر به سر میبرند ، بیش از صدها نفر توسط نیروهای حکومتی کشته شدند وتعداد زیادی همچنان پس از گذشت چهار سال در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند ، در اینجا صحبت اعداد وارقام نیست ،صحبت از جان و آزادی انسانهاست 
فصل جدید سریال جمهوری اسلامی در شرایطی درحال برنامه ریزی است که مردم ایران برای گذران روزمرگی خود کابوسهای شبانه میبینند ، در انتخابات پیشین صحبت از نفت بر سر سفره ملت وسهام عدالت وحق و حقوق مردم بود وماه عسلش افزایش 
میزان خودکشی ورواج فحشا وفروپاشیدن زندگی مردم عادی شد 

برخی از رسانه ها چنان در مورد انتخابات بحث میکنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و دولت ایران نیز در پی رویدادی عادی 
است ، بهترین گزینه جهت تحریم انتخابات انتصابی یاد آوری جنایات سالهای اخیر است 

No comments:

Post a Comment