به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Thursday, 27 December 2012

راز بقای جمهوری اسلامی فراموشکاری مردم ایران است

از چرچیل می پرسند: چرا تا آنسوی اقیانوس هند می روید و دولت استعماری هند شرقی را درست می کنید! اما بیخ گوشتان، ایرلند شمالی را نمی توانید تحت سلطه درآورید؟
چرچیل می گوید: " ما دو ابزار مهم نیاز داریم که در ایرلند نداریم
می گویند آن دو چیست؟
چرچیل پاسخ می دهد: اکثریت نادان و اقلیت خائن
 
 
جهل ونادانی تنها در نداشتن شعور اجتماعی ویا فقرتحصیلی نیست بلکه فراموشکاری  ، بی تفاوتی  وعدم اتحاد از متون اصلی جهالت محسوب میشه
مردم ایران همواره از محجوب ترین ملل دنیا بوده و هستند ،مردمی که سختی های بسیاری را به جان خریده و همچنان میخرند ودم بر نمیاورند ،هر روز تورم ،هر روز بیکاری ، هر روز کاهش مزایا وهرروز موضوعی جدید، ولی همچنان همانند سروی استوار در برابر این مشکلات کمر خم نکرده
 ،
 از بستر رود فراط گرفته تا کاروانهای راهیان نور ، از ارگ بم گرفته تا ورزقان از هواپیماهای شکسته در آسمان  گرفته تا قایق های غرق شده در دریا و از اعدامیان گرفته تا جنایت در پلیس فتا ، سالهای سال است که بارها وبارها شاهد از دست دادن عزیزانشان بوده و هستند وهمچنان دم بر نمیاورند
 
اینها تمام چیزهای فراموش شده توسط مردم نیستند و نخواهند بود ،مردمی که روزی برای افزایش ده تومانی بنزین  ، پمپ بنزین آتش میزدند وامروز دعا میکنند قیمت بنزین به هزار وصد تومان نرسد، ما همان مردمی هستیم که به فرمان خدا وبه خاطر نجات زندانیان ایران تیشه به ریشه حکومتی 2500 ساله زدیم وحتی مهلت اصلاحات ندادیم یکصدا فریاد زدیم مرگ بر دیکتاتور و امروز تنها نظاره گر مسابقه طناب کشی میان طلاب عمامه به سر ، بر سر  میز ریاست کشوریم  ،دیروزرا با وعده نفت بر سر سفره مردم گذراندیم وامروز تنها چشم براه وعده نانی در سفره ها ماندیم،دیروز به جرم اهانت خیابان بستیم وامروز ترس برگذاری مراسم چهلم فرزندانمان را داریم وهزاران هزار مورد که من نیز فراموش کردم

این چنین مردم محجوبی هستیم ما ملت ایران

   فریاد
 
 
 
  


No comments:

Post a Comment