به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Saturday, 1 December 2012

زن = نیمی از بیضه یک مرد

نقض حقوق بشر و اللخصوص نقض حقوق زنان با جمهوری اسلامی بدعتی پایان ناپذیر دارد تا جایی که فشار های جامعه بین المللی حتی ذره ای از این بحران را فصل نکرده ، شاید پیشینه این تبعیض ها به پیش از تولد جمهوری اسلامی نیز برگردد واز زمان ورود اسلام به ایران باشد ولی شدت گرفتن وافراط جمهوری اسلامی در اجرای قوانین قرآنی و لقاح قانون اساسی با قوانین اسلامی  در زمان حیات جمهوری اسلامی کتمان ناپذیر است ، تا جایی که پس از هزارو چهارصد سال همچنان شاهد اجرای قوانینی در ایران هستیم که نه تنها با قوانین بین المللی در تناقض است بلکه نفاق شدیدی با قوانین قرآنی نیز دارد ، برای تفسیر قوانین ایران اللخصوص در مورد مواردی که مربوط به زنان میباشد بارها قرآن را با تفاسیر متعددی خوانده ام ولی نکته مهم در اینجاست که تناقض شدیدی حتی میان قوانین قرآن وقوانین جمهوری اسلامی وجود دارد ،قوانینی که سالهاست جمهوری اسلامی با زدن قرآن بر سر نیزه اش همچوم امرو آس در تلاش توجیح افکار عمومی بوده است
در اینجا تنها برخی از این قوانین برای مثال آورده شده
 
قانون 300 قانون مجازات اسلامی: خونبهای قتل زن مسلمان ،چه این قتل عمد باشد وچه غیر عمد 50 شتر است
قانون435 خونبهای قطع بیضه چپ یک مرد مسلمان66 شتر و خونبهای بیضه راست 34 شتر میباشد وخونبهای هردوبیضه 100 شتر میباشد . تبصره: فرقی در این میان بین بیضه پیر وجوان و. کودک بالغ وعنین وسالم نیست
 
در نتیجه میتوان با نگرش به این قوانین تنها یک نتیجه گیری کرد که از دید قوانین جمهوری اسلامی ارزش یک زن مسلمان ایرانی ،حال میخواهد تحصیل کرده باشد ،پزشک باشد ،مادر چندین فرزند ویا مهندس وحقوقدان و... باشد،در هرحال نصف ارزش بیضه یک مرد مسلمان است ،حال آن بیضه میتواند بیضه یک جوان سالم باشد ویا بیضه چروک یک پیرمرد فرسوده
علت اصلی این امر شاید آمدن آیه 34 سوره نسا میباشد که در این آیه میگوید زن ومرد درتمام قوانین مدنی مساوی نیستند ،گرچه در این آیه نیز نشانه هایی از ابهام رویت میشود چرا که به طور دقیق میگوید:چرا که خداوند افراد بشر را غیر متساوی آفریده و بعضی را به بعضی دیگر برتری داده


تفسير جلالين وجه تفضيل مرد را بر زن، عقل و علم و ولايت گفته است( ولی آیا حقیقتا در زندگی روزمره وامروزی اینگونه است) ویا میتوان گفت که به گونه ای تاریخ مصرف این عقاید اشتباه به سر آمده

و اما ماده 63 قانون مجازات اسلامی بخش حدود: قانون بحث بر انگیز سنگساردر مورد زنا ، زنا جماع مرد با زنی است که ذاتا به او حرام است ،ولی مسئله اثباط این قانون است . در بی محتوایی این قانون بحثی نیست اما نکته جالب این است که اثباط زنا تنها با شهادت 4 نفر مسلمان (با اشاره به قوانین شاهد در اسلام ) ویا اقرار صریح فرد اثباط پذیر است ،با توجه به شرح قانون زنا که میگوید حتما میبایست کل آلت تناسلی مرد درتمامی آلت تناسلی زن دخول کرده باشد ،فکر میکنم پیدا شدن تعداد شهود در آن مکان کمی با عقل مغایرت داشته باشد واقرار طرفین نیز خارج از منطق است،پس با کمی تامل به این واقعیت نیز میتوان پی برد که رژیم جمهوری اسلامی جدا از زیر پای گذاشتن حقوق زنان در بدنه خود ، در اعمال قوانین نیز ناقض حقوق بشر و زنان است

حجاب اجباری ، مجازات همجنسگرایان زن ، حق الارث نیمی از یک مرد،ممنوعیت خروج زنان مجرد ودهها مورد دیگر اینها تنها قسمت کوچکی از نقض حقوق بشر وتبعیض در مورد زنان است ،زنانی که مادر مردان همان جامعه هستند

تقدیم به مادران وزنان در بند در وطنم که از ملاقات با عزیزانشان هم محرومند ،هنوز نفهمیدم اگر زن اینقدر موجود عاجزی است پس چرا اینقدر از او واهمه دارید که حتی ترس از آزادیش دارید

فریاد

 
.
    

No comments:

Post a Comment