به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Saturday, 10 November 2012

شکست طرح افزایش جمعیت

خدمت رهبر فرزانه جمهوری اسلامی ایران وهمچنین رهبر مجازی مسلمین جهان
جناب آقای خامنه ای همیشه علاقه مند به شنیدن فرمایشات شیوای شما ورئیس جمهور انتصابی شما بوده وهستم ، سخنان شما وجناب دکتر احمدی نژاد آدم را از خود بیخود کرده وحسی برابر با مصرف کوکائین در انسان به وجود آورده وزندگی عادی و ویران روزمره را توهمی گذرا نشان میدهد و برای لحظاتی آدم احساس میکند همه چیز درست سر جایش است وتمام زندگی عادی   روزانه دروغ است ویک کابوس که ساخته دست دشمنان است ، ولی گاها با این عقل علیل راهکارهایی به نظر حقیر میرسد و از آنجایی که همیشه در فرمایشات شما اعلام شده حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت دموکرات است به خودم اجازه دادم تا شما را از نظرات خودم مطلع کنم 
یادمه بر روی افزایش جمعیت در سال جاری تاکید کردید که دقیقا فرمایشاتتان به جا است ومردم نباید شرایط کنونی نبود نان در سفره ها را جدی بگیرند واین مقوله مانع از افزایش جمعیت شود ولی چند وقتی است که ذهنم درگیر مسئله ای شده ، بعید میدانم طرح افزایش جمعیت در شرایط فعلی کشور امکان پذیر باشد مدیون جدتان هستید اگر فکر کنید که میخواهم در خصوص عکس ها تعنه بزنم وصحبت هایم تعنه آمیز است ،عکس های این پست به صورت کاملا اتفاقی انتخاب شده ، به عقیده من این طرحی که شما امسال مطرح کرده اید به نتیجه نمیرسد وبهتره مردم نیز نه هزینه سازی کنند ونه در آینده ای نه چندان دور با مشکلات روحی مواجه شوند ، هر روزه کودکان زیادی متولد میشوند وهمین طور هر روزه کودکانی که والدینشان با مشقت  آنهاررا از آب وگل در آوردند به دست دولتـــ // ببخشید به دست حوادث و دست غیب ویا اشتباهات شخصی پرپر میشوند ویا جرائمی باورنکردنی مرتکب میشوند که باید سالهای سال را در زندان بگذرانند گر چه چند سالیست  کمی با  دخالت های حضرت ازرائیل گذراندن حبس های طولانی به پایان رسیده 
هر روز کشته در کشور توسط حوادثی که در آخر مسئولیتشان به عهده دولت ونظام میباشد وهر روز انگشت اتهام به سوی افرادی که هیچ یک پاسخگو نیستند ومصاحبه های تلویزیونی وقول پیگیری و.... اینها روزهای عادی ملت من است وروزهای دیگر شامل اعدام واعتصاب وکشته شدن متهمی که تنها چند روز از بازداشتش نگذشته وتنها متهم بوده نه مجرمی حرفه ای وهفتیر کش که گر چه هفتیرکشها همچنان اجازه تردد در شهر را دارند وخطراصلی از ناحیه آن کارگر زحمت کشی است که از رایانه شخصی اش چند خطی مقاله نوشته بود ،بزرگترین خوش شانسی شما ونظام فراموشکاری مردمم است چرا که اینقدر غرق در مسائل شخصی شده اند که اخبار رابه زودی فراموش میکنند ، واژگونی اتوبوس راهیان نور وده ها کشته ،تکرار همین حادثه واینبار چندین کشته ، اعدام چندین زندانی درشهرهای مختلف،مرگ استادان بزرگ این کشور در زندانها،کشته شدن وبلاگنویسی که در مقام اتهام بازداشت شده بوده زیر شکنجه واین بار هم واژگونی قطار چندین کشته و.... فکرمیکنم شما باید دوره سوم راهنمایی را گذرانده باشید ونحوه تولید مثل وبوجود آمدن نوزاد وهمچنین طبیعت انسان را بدانید ،برای بزرگ شدن یک کودک پدر ومادر خون دل می خورند وسالها تلاش میکنند تا بتوانند روزی به قامت رشید فرزندشان افتخارکنند ولی در چند ثانیه شما تمامی این رویاها را از چشم های این والدین ربوده اید ، برای یک بار هم که شده دنبال مقصر نگردیم وهمانند یک مرد کرده خود راگردن بگیریم و بهتره چشم های دیگری را با طرح ها افزایش جمعیت و... چیزهای واهی گریان نکنیم وبرای وقت گذرانی وبه جای سخنرانی بهتره کمی وقت خود رابا نگاه کردن به 
اخبار کشوری که مسئولیت رهبری آن راپذیرا شدید بگذرانید

فریاد

No comments:

Post a Comment