به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Thursday, 8 March 2012

روز زن

روز زن در ایران با حضور 34 نفر زندانی با مجموع208 سال زندان و14 نفر بازداشتی در انتظار حکم

No comments:

Post a Comment