به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Friday, 10 July 2009

تحریم

مقام ارشد سپاه ( پاسدار حسین سلامی ) : ما در وضعیت تهدید وتحریم خیالی نیستیم ، تحدید وتحریم عملا در حال اجراست
پ.ن.پ  دنیا توهم زده بود گفت تحریمتون میکنیم ،خواستن باهاتون شوخی کنن دوره هم بخندیم ، حالا هم که لو رفته تحدید حمله نظامی میکنن

No comments:

Post a Comment