به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Saturday, 29 March 2014

کاندوم تابو یا ابزار

پیش از آنکه بخواهیم با برهنه شدن تابو شکنی کنیم بهتره اول سراغ مسائلی عادی تر برویم مسائلی که هنوز در کشور ما در آن کشمکش وجود دارد ، تابویی که هنوز بر زبان آوردن آن در کانون خانواده حرمت شکنی ودر جامعه بی حیایی است ، کاندوم
فیلم کوتاه محرمانه که در مورد کاندوم هست از جشنواره فیلم کوتاه حذف شد


No comments:

Post a Comment