به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Saturday, 6 July 2013

گزارشی از مافیای ایران در رسانه میلی

یکی از مهمترین دستاورد های جمهوری اسلامی ، سیستماتیک شدن روال کاری مافیا و به رسمیت شناختن گروهکهای مافیایی هست ، تا جایی که حتی رسانه ملی نیز گزارشاتی از اموال ودارایی هایی که معلوم نیست از کجا آمده است وبه کجا میرود را به راحتی نشان میدهد ، یک روز رسوایی معاملات اسلحه وروز دیگر افتتاح خط هوایی ورونمایی از چندین هواپیما 
، ویدئوی زیر که از رسانه ملی پخش شده بابک زنجانی را در حال رونمایی از یک ناوگان هواپیمایی نشان میدهد
بی اختیار یاد فیلمهای مافیایی ایتالیایی افتادم ، سیگار برگ ، اسلحه ، هواپیما ،جنایت ، خون وبوی تعفن


No comments:

Post a Comment