به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Tuesday, 13 August 2013

قتل جوان بیست ساله در زیر شکنجه مامورین اداره آگاهی (ابولفضل رجبی)

هنوز مدت زمان زیادی از قتل ستار بهشتی در پلیس امنیت تهران نمیگذرد، وهمچنان مراجع جواب قانع کننده ای در این خصوص نداشته اند . اینبار در بیست ویکم مرداد هزار و سیصد نود ودو شاهد قتل جوانی بیست ساله به نام ابولفضل رجبی زیر شکنجه در اداره آگاهی شهرستان میانه هستیم 
انواع شکنجه های غیر انسانی دربازداشتگاههای  ادارات آگاهی وپلیس ایران به شدت رایج است وهیچ مرجعی برای رسیدگی به این موضوعات وتحت نظر داشتن این بازداشتگاهها وجود ندارد اینها تنها دوتن از قربانیانی هستند که به دلیل داشتن خانواده وپیگیری های آنان نامی از آنها برده میشود ، وچه بسا زیادند اشخاصی که تا آخرین روزهای زندگیشان جای زخم این شکنجه هارا برروی جسم وروح خود به دوش میکشند 
مصاحبه باد پدر ابولفضل 


پدر ابوالفضل ميگويد كه پنجشنبه 10 مرداد مأموران فرزندم را از كنار من به اداره آگاهي بردند. روز شنبه( 12 مرداد) به نزد پسرم در آگاهي رفتم او را سر حال ديدم،بدون اينكه روحيه اش را ببازد، او سر و صورتش سياه شده بود و به من گفت بابا مرا خيلي اذييت كرده و ميزنند. براي وي وكيل گرفتيم. اما روز يكشنبه وقتي پيگير وضعيت فرزندم شدم،
 بدون هيچ مقدمه ای مأموران آگاهي به من گفتند كه خدا پسرتان را بيامرزد


No comments:

Post a Comment